Currently Browsing: Yazılım

Matematik ve Bilgisayar

Matematik Dünyası dergisinin mail gruplarında sorulan bir soruya yanıt olarak yazdığım bir mesaj vardı. Bu yanıtı biraz toplarlayıp yayınlamayı uygun buldum. Soru uzunca bir soruydu ama benim yanıtım temelde aşağıdaki iki soruya yanıt vermekteydi; Bilgisayarın her alanı matematiğe aynı oranda mı muhtaçtır? Matematik bilmeyen programcı olabilir mi?

Birinci konu, matematik bir modelleme aracıdır. Kutsallaştırılacak ya da tapılacak bir soyut kavram olmaktan cok, işimizi kolaylaştırıcı bir iletişim aracıdır. Ayrıca matematik doğanın insanlar tarafından evrensel olarak modellenmesinin yöntemi ve sonucudur, sebebi degildir. Burada yanılmayalım. Gelinen noktada da oldukça yetersizdir. Matematikçilerin çalışması da bunu ilerletme çabasıdır. Matematiksel yöntemlerin, matematiğin mantıksal işleyişine biraz aşina olan kişiler tarafından ilgi çekmesi, hem doğal olayları kavrayıştaki düşünce sistematiğini geliştirmesi, hem de doğayla ve insan mantığıyla uyumlu olmasından kaynaklanır. Diğer tüm bilimlerde ortak nokta olmasının sebebiyse onların bir parçasi olmasından değil onların bir yöntemi olmasındandır. Kısacası günlük iletişimde ya da ifadelerde dilin yeri neyse formel bilimlerde de matematik aynı noktadadır.

(more…)

C Programlama Dili

C bir programlama dilidir. Bilgisayar dünyasında çığır açan, bir devri kapatıp yenisini açan ve dönemi içerisinde yazılmış en gelişmiş dildir. Yapısal programlama kavramını çok iyi uygulatan ve donanımsal hakimiyet konusunda da en iyi olan dildir. Birebir assembler a çevrilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Temel amacı sistem programlamaya yönelik olsa da oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şu ana kadar en uzun süre kullanımda kalan ve güncelliğini hiç yitirmeyen bir dildir. Hatta önümüzdeki 10 yıl içerisinde de os yazımı, low level (alt sevye) uygulamalar ve embedded (gömülü) sistemlerde kullanılmaya devam edecektir. Programlamayı C ve C++ sıralaması ile tam anlamıyla öğrenen bir programcı başka bir dilde calışmaya çok kısa sürede alışacaktır. (more…)